Velkommen til Aastrup Kloster

Koncerten med Den Kongelige Livgardes Musikkorps finder sted torsdag d. 16. juni 2016 kl. 19.00.Et historisk vingesus i Vestsjælland


 

Aastrup Kloster ved Tølløse er ejet af Det grevelige Dannemandske Stift. Klosterets hovedbygning består af tre fløje.

Den ældste fløj er fra 1588 og et tofløjet anlæg står færdigt i 1613, hvilket årstal ses i  murankre og på en sandstensplade over porten. En lille fløj bliver bygget til lensgreve Dannemand i 1857. Klosteret har en meget interessant historie med mange skiftende ejerforhold og kan under navnet Aastrup Hovedgård følges helt tilbage til 1400-tallet.

I perioden 1842-1888 var klosteret hjem for Frederik d. 6.'s søn med Bente Frederikke Rafsted, Frederik Wilhelm Dannemand, og dennes tre hustruer. Frederik W. Dannemand havde titel af lensgreve. I hans testamente var bestemt, at der skulle oprettes et stift, der ejede godset, og at hovedbygningen skulle fungere som verdsligt kloster og bolig for ugifte kvinder af Dannemands egen slægt og hans hustruers. I 1928 åbnede stiftet som det sidste kloster i Danmark og virkede som sådan indtil 1988, hvor fundatsen blev ændret. I dag bliver klosteret bl.a. brugt til officielle begivenheder, koncerter og oplæsninger og i begrænset omfang til visse større familiebegivenheder for medlemmer af de pågældende slægter. Klosteret er åbent for offentligheden ved visse lejligheder. Stiftet drives i dag stadig efter de Dannemandske forskrifter. Den nye fundats fra 1988 har til formål at yde bolig eller støtte til boligformål og studiestøtte til efterkommere af Dannemands eller hans tre hustruers slægtninge subsidiært til børn af danske officerer”. Stiftets indtægter kommer fra landbrug, skovdrift og udlejning af henholdsvis jagt og 27 boliger på klosterets jorde.

Der er offentlig adgang til dele af den smukke park.

 

Copyright 2012 © Aastrup Kloster All rights Reserved